Інструкція 33н по бюджетному обліку зі змінами в 2019 році: остання редакція Мінфіну

 1. Останні зміни в Інструкції 33н в червні 2019 року
 2. Зміни до Інструкції 33н з квітня 2019 року
 3. Зміни до Інструкції 33н в 2018 році
 4. Зміна звітності в зв'язку з правками інструкції
 5. Звіт 0503730 - баланс
 6. Довідка про майно і зобов'язання на позабалансових рахунках до Балансу
 7. Довідка форми 0503710
 8. Звіт про зобов'язання 0503738
 9. Звіт про фінансові результати 05030721
 10. Інші звіти
 11. Порядок подання бухгалтерської звітності в 2018-2019 роках
 12. Склад бухгалтерської звітності за 1 квартал 2019 року
 13. Річна бухгалтерська звітність за Інструкцією № 33н за 2018 рік
 14. Склад річної бухгалтерської звітності
 15. податкова відповідальність

У квітні 2019 року набрав чинності Наказ Мінфіну від 28 лютого 2019 року № 32н з поправками до Інструкції 33н. Ми розповідаємо про зміни в правилах формування та подання квартальних і річних звітів бюджетними і автономними установами.

Далі в статті скачайте останню редакцію Інструкції 33н в 2019 році.

Зміст статті

Останні зміни в Інструкції 33н в червні 2019 року

Відповідно до наказу Мінфіну 72н від 16.05.2019, в п.6 Інструкції 33н передбачена можливість подання звітів уповноваженому органу централізованої бухгалтерії, якій засновник передав повноваження по формуванню консолідованої звітності підвідомчих установ.

Корисний матеріал в статті

Скачайте останню редакцію Інструкції 33н про порядок складання та надання звітності в правовій базі Системи Держфінанси: Скачайте останню редакцію Інструкції 33н про порядок складання та надання звітності в правовій базі Системи Держфінанси:

Завантажити діючу Інструкцію 33н в 2019 році

Експерти Системи Держфінанси постійно актуалізують документи в правовій базі при внесенні змін до законодавчих актів.

У формі 0503710 в другому розділі розширена деталізація суми дебетового обороту за рахунком 0 401 10 13х, додані рахунки:

 • 0 109 80 ххх;
 • 0 401 20 ххх.

У формі 0503737 змінено найменування графи 10 з «Не виконано планових призначень» на «Сума відхилення». Ця графа тепер повинна заповнюватися по рядку 10, чого раніше не було потрібно. У зв'язку з цим в п.45 Інструкції 33н потрібно при складанні консолідованої звітності включати в неї не показники, що формують рядок 10, а дані графи 10 по стор.10 зі звітів підвідомчих установ.

Істотні коригування проведені в п.53 наказу 33н, що містить вказівки щодо заповнення форми 0503721. У новій редакції сказано, що показники рядків 030, 040, 050, 060, 070, 090, 100, 110 формуються як підсумкові показники по групах доходів в структурі статей Косгеї. Для кожної з них передбачена розшифровка «в тому числі», в якій установи вказують дані по використовується у них підстатті. Рядок 060 тепер призначена не для всіх безоплатних надходжень від бюджетів, а тільки для мають поточний характер. Для надходжень капітального характеру додано рядок 070. У ній відображається сума даних за рахунками 0 401 10 160. Ще один рядок додана в розділ «Доходи» - це стор.110 для внесення сум негрошових безоплатних надходжень в секторі держуправління, які в бухобліку відображають за Косгеї 190.

У розділі «Витрати» так само передбачені розшифровки «в тому числі» по кожній статті Косгеї в розрізі подстатей. У рядку 210 в новій редакції будуть відображатися тільки безоплатні перерахування поточного характеру організаціям. Для безоплатних перерахувань капітального характеру тепер призначено рядок 260. Вносити в неї слід суму даних по рахунках 0 401 20 280. Витрати за операціями з активами (Косгеї 270) з рядка 260 перемістяться в рядок 250, а інші витрати (Косгеї 290) потрібно буде показувати в доданій рядку 270.

Змінилося найменування рядків 520 і 530. Раніше в них відбивалося чисте збільшення заборгованості за залученнями:

 • 520 - перед резидентами;
 • 530 - перед нерезидентами.

У новій редакції в цих рядках показується заборгованість:

 • 520 - за внутрішніми залученими запозиченнями;
 • 530 - за зовнішніми залученими запозиченнями.

Поправки торкнулися найменувань ще деяких рядків. Рядок «Чисте надходження коштів установи» буде називатися «Чисте надходження грошових коштів та їх еквівалентів». Чи зміниться в новій формі і нумерація деяких рядків. Наприклад, чисте зміна витрат на виготовлення готової продукції потрібно буде показувати в рядках 390-392 (раніше 380-382).

Найбільше поправок внесено в п.55.1 наказу 33н, в якому міститься інструкція по складанню форми 0503723 «Звіт про рух грошових коштів». У формі змінено нумерацію рядків, їм присвоєні НЕ тризначні, а чотиризначні номери. У розділі «Надходження» замість безоплатних надходжень від бюджетів відображаються надходження від усіх контрагентів, поділяються вони на дві основні рядки:

 • поточного характеру;
 • капітального характеру.

До кожної з рядків передбачена розшифровка за категоріями контрагентів.

Замість інших доходів (стор.120) в звіті показуються інші поточні надходження (стр.1200) з поділом на:

 • нез'ясовані надходження;
 • інші доходи;
 • реалізацію оборотних активів.

У розділі надходжень від інвестиційних операцій виручку від реалізації матеріальних запасів потрібно буде розшифровувати за видами МЗ (Косгеї 341-346, 349). У цьому розділі в новій редакції потрібно буде показувати надходження:

 • від повернень за наданими позиками (з розшифровкою);
 • від реалізації фінансових активів (з розшифровкою).

За чинною Інструкцією ці суми враховуються у складі надходжень від фінансових операцій.

У розділі «Вибуття» безоплатні перерахування організаціям так само потрібно буде розділити в залежності від характеру на:

 • поточні;
 • капітальні.

Кожну позицію потрібно розшифрувати в залежності від категорії контрагента.

Вибуття за рахунок інших виплат персоналу слід ділити на виплачені в грошовій формі (Косгеї 212) і в натуральній (Косгеї 214). Оплата за договорами оренди в новій формі відбивається по рядках:

 • оренда майна за винятком земельних ділянок - Косгеї 224;
 • оренда земельних ділянок - Косгеї 229.

Вибуття за рахунок соціальної допомоги в новій редакції слід відобразити за категоріями отримувачів і формі виплати:

 1. Населенню: в грошовій формі - Косгеї 262, в натуральній - 263.
 2. Колишнім працівникам: у грошовій формі - 264, в натуральній - 265.
 3. Персоналу: в грошовій формі - 266, в натуральній - 267.

Вибуття за рахунок інших виплат деталізуються в залежності від характеру (капітальний або поточний) і від одержувача (організації або фізособи). У розділі вибуття за інвестиційними операціями по аналогії з надходженням деталізуються вибуття на придбання МОЗ. В цьому розділі показуються видані запозичення і витрати на придбання фінансових активів. Зараз ці вибуття відносять до фінансових операцій.

З пояснювальної записки виключається форма 0503762, що відображає результати діяльності установи з виконання госзаданія. В інструкцію щодо заповнення форми 0503769 «Відомості про дебіторської та кредиторської заборгованості» внесені зміни. Залишок на початок і кінець періоду, а також обороти слід відображати з зазначенням в 24-26 розрядах номера рахунку:

 • подстатей Косгеї з групи 500 - для рахунків (за винятком 0 205 00 0 208 00 0 209 00 0 210 10 0 305 05), за якими допускається тільки дебетовий залишок;
 • подстатей Косгеї з групи 700 - для рахунків (за винятком 0 205 00 0 208 00 0 209 00 0 210 10 0 305 05), за якими допускається тільки кредитовий залишок.

По рахунках 0 205 00 0 208 00 0 209 00 0 210 10 0 303 05, за якими допускається і дебетовий, і кредитний залишок, слід проставляти:

 • в разі дебіторської заборгованості - Косгеї, пов'язані зі збільшенням активів;
 • в разі кредиторської - зі збільшенням зобов'язань.

До простроченої не відноситься:

 • дебіторська заборгованість по рахунках 0 205 00 і 0 209 00 в сумі очікуваних доходів, відображених на рахунку 0 401 40;
 • кредиторська заборгованість за рахунками 0 302 24 і 0 302 29 в сумі залишкової вартості права користування НФА на звітну дату.

У графах 5-8 (зміна заборгованості) допустимі негативні значення, тільки за результатами уточнення оціночних значень методом «Червоне сторно».

Зміни до Інструкції 33н з квітня 2019 року

На початку 2019 року в наказ 33н Мінфіну РФ вже були внесені істотні поправки, пов'язані з введенням федеральних стандартів бухобліку. Коригування зазнали багато звітні форми, методичні вказівки щодо їх заповнення. Останні зміни в Інструкції 33н, прийняті 28 лютого і вступили в чинності 8 квітня 2019 року, незначні і стосуються тільки форми подання звіту.

Правила здачі звітності в 2019 році з урахуванням змін

Відповідно до п.6 попередньої редакції, установи могли направити заповнені звітні форми в державні або місцеві органи влади, які виконують функції засновника, або в фінорган публічно-правового освіти на папері або в електронному вигляді.

Починаючи з першого кварталу 2019 року, вся бухгалтерська звітність бюджетних і автономних організацій формується тільки у вигляді електронного документа і завіряється посиленою кваліфікованої електронним підписом керівника або уповноваженої особи. Готовий файл передається по телекомунікаційних каналах зв'язку або видається на знімному носії.

Напрямок квартального або річного звіту на папері дозволяється в двох випадках:

 1. Якщо в організації немає технічних умов для формування і здачі електронного звіту.
 2. Якщо в законодавстві РФ для даної організації складання і зберігання звітів дозволено тільки в паперовому вигляді.

Якщо нормативними актами передбачено подання паперового звіту, крім засновника або фінансового органу, іншій особі або органу влади, установа повинна за власний рахунок зробити паперову копію сформованого електронного документа. Повідомлення про одержання звітності направляється в бюджетну або автономну організацію в електронному вигляді.

В пункт 11, який передбачає порядок виправлення помилок, внесені невеликі коректування. У попередній редакції сказано, що виявити помилки в звітності могли сама установа або засновник. У новій редакції затверджується, що помилки можуть бути виявлені в ході перевірки, хто її буде проводити, не уточнюється. Звітність може представлятися, як засновнику, так і фінансовому органу публічно-правового освіти, з бюджету якого установи отримують субсидії. Фінансовий орган в цьому випадку має право перевіряти отримані форми, що і передбачено новим формулюванням.

Зміни до Інструкції 33н в 2018 році

Опубліковано наказ Мінфіну від 30.11.2018 №243н. У пояснювальній записці автори називають головну і єдину причину пропонованих поправок: введення в дію в 2018 році федеральних стандартів:

Використання в бухобліку цих нормативних документів стало можливим, завдяки поправкам, внесеним до інструкції:

 • 157н - для всіх організацій держсектора;
 • 162н - для органів влади і казенних установ;
 • 174н - для бюджетних організацій;
 • 183н - для автономних установ.

Змінено назви і призначення рахунків, видалені старі, що не використалися, додані нові. Багато рахунки деталізовані, внесені серйозні коригування в Косгеї. З такими поправками здавати річну звітність за 2018 рік за колишніх форм неможливо. Мінфін переробив Інструкцію 33н, призначену для бюджетних і автономних установ. Далі дивіться, як зміняться форми звітності та правила їх заповнення та здачі.

Зміна звітності в зв'язку з правками інструкції

Далі розглянемо, як змінилася звітність в зв'язку з наказом Мінфіну 30.11.2018 №243н.

Звіт 0503730 - баланс

У розділі I активу тепер не потрібно із загальної вартості ОС виділяти нерухоме, особливо цінне, інше рухоме майно і предмети лізингу. Вилучена деталізація для НМА і, відповідно, для амортизації. З вкладень в ОС виділяються тепер тільки необоротні. Змінилася деталізація матеріальних запасів. Із загальної вартості тепер слід виділити необоротні. В розділ додані нові рядки:

 • права користування НФА (в тому числі довгострокові);
 • витрати майбутніх періодів (перенесено з пасиву).

У розділі II змінена деталізація фінансових вкладень. Тепер потрібно із загальної суми виділяти тільки довгострокові. Інакше в цьому розділі тепер розподіляються відомості про дебіторську заборгованість. Вона розділена на дві групи:

 • по доходах - бл / рахунку 0 205 00; 0 209 00;
 • за видатками - бл / рахунку 0 208 00; 0 206 00; 0 303 00.

У кожній групі потрібно буде виділити довгострокову заборгованість. Рахунок 0 210 06, що застосовується для розрахунків із засновниками, перенесли в пасив.

Ці поправки актуальні для форми 0503830 - балансу, який складається в разі реорганізації і ліквідації установи, а також для звіту 0503773 - про зміну валюти балансу.

Довідка про майно і зобов'язання на позабалансових рахунках до Балансу

У спарвке видалена деталізація:

 • майна, отриманого в користування;
 • матеріальних цінностей, оплачених та отриманих в централізованому порядку;
 • матеріальних запасів;
 • призів і кубків;
 • майна, переданого в довірче управління;
 • майна, переданого в оренду і безоплатне користування.

У рядку 21 прибрана гранична ціна 3000 руб. для ОС, відразу списуються в експлуатацію. На підставі федерального стандарту, в 2018 році списуються при введенні в експлуатацію ОС вартістю до 10000 руб.

Довідка форми 0503710

У порядку заповнення цього звіту зроблено доповнення, про те, що показники вносяться без урахування операцій, за якими в поточному році були виявлені і виправлені помилки попередніх років. Не слід брати до звіту рахунку:

 • 0 401 18;
 • 0 401 19;
 • 0 401 28;
 • 0 401 29;
 • 0 304 84;
 • 0 304 94;
 • 0 304 86;
 • 0 304 96.

Графи 2-5 розділу 1 формуються до проведення регламентних операцій по закриттю рахунків, а графи 6-13 - після завершення фінансового року.

У форму додано розділ 2, в якому повинна бути представлена ​​розшифровка собівартості послуг або робіт, віднесена на зменшення фінансового результату поточного року.

Звіт про зобов'язання 0503738

У цій формі уточнено порядок заповнення графи 5 «Прийняті зобов'язання». Вносити дані слід з синтетичного рахунку 0 502 17 «Зобов'язання, прийняті на поточний рік» з урахуванням аналітики.

Звіт про фінансові результати 05030721

У цій формі не враховуються операції, за якими виявлені помилки попередніх років, беруться дані по тим же рахунках, що і в ф.05030710. Ще два рахунки виключені з цієї форми: доходи і витрати майбутніх періодів. У розділі «Доходи» для Косгеї 120 (доходи від власності), 130 (від надання платних послуг), 140 (примусове вилучення) передбачена можливість додавати рядки для розшифровки. Це зроблено тому, що дані Косгеї деталізовані в чинній редакції Вказівок 165н.

Відредаговані Косгеї для інших доходів. У розділі «Операції з НФА» враховано, що списання активів і нарахування амортизації виробляються в 2018 році за різними Косгеї.

Інші звіти

У кількох звітах в проекті наказу передбачається виробити невеликі зміни:

 1. Звіт про рух грошових коштів (0503723). У розділі «Надходження» по Косгеї 120, 130, 140 передбачені рядки для деталізації, оновлені коди для інших доходів.
 2. Звіт 0503762 про результати діяльності по виконанню госзаданія. Уточнюється порядок заповнення графи 5 і 7. У графі 5 потрібно вказати финобеспечения по кожному виду послуг. Якщо в плані тільки натуральні показники, забезпечення не розподілено, вноситься підсумкова сума. У графі 7 вказується фактична собівартість по кожному виду послуг. Якщо такий облік не ведеться, також заповнюється підсумкова сума.
 3. Звіт 0503768 про рух НФА. Змінено групи ОС, добавлена ​​інвестиційна нерухомість, біологічні ресурси, вилучені споруди, бібліотечний фонд. Додані розділи «Знецінення ОС» і «Право користування активами». Вилучений розділ «Нерухоме і особливо цінне майно».

Раніше зміни до Інструкції 33н були внесені Наказом Мінфіну від 07.03.2018 №42н:

 • в розділі «Доходи установи» форми 0503737 по графі 8 тепер відображаються дані по доходах установи, планові призначення за якими виконані в результаті обмінних операцій без руху грошових коштів;
 • форми 0503738 і 0503769 тепер необхідно здавати станом на 1 липня, 1 жовтня та 1 січня року, наступного за звітним (тобто форми за 1 квартал 2018 року здавати не потрібно);
 • графа 3 в 4 розділі форми 0503775 тепер формується на підставі даних за відповідними рахунками аналітичного обліку рахунку 050207000 «Прийняті зобов'язання», відображаються у кореспонденції з кредитом рахунку 050201000 «Прийняті зобов'язання».

Порядок подання бухгалтерської звітності в 2018-2019 роках

Бухгалтерська звітність здається державними (муніципальними) бюджетними і автономними установами в паперовому або електронному вигляді. Подається до органу державної влади (державний орган), орган місцевого самоврядування, який здійснює щодо заснування функції і повноваження засновника.

Річну бухгалтерську звітність за 2018 рік здають до 1 квітня 2019 року, тому що 31 березня вихідний день.

Квартальна бухгалтерська звітність складається за станом на 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня наростаючим підсумком з початку поточного фінансового року. Якщо встановлена ​​засновником дата здачі звітності випадає на вихідний або святковий день, то термін переноситься на наступний перший робочий день.

Звітність повинна включати в себе показники діяльність всіх підрозділів суб'єкта, включаючи філії та представництва. Документи підписуються керівником і головним бухгалтером установи.

Если показатели форми не ма ють числового значення, така форма не складається и не подається. Але необхідно описати це в текстовій частині Пояснювальної записки до Балансу установи (ф. 0503760).

Якщо ви оформляєте звітність за допомогою електронних програм, порожні форми формуються і надаються з позначкою «показники відсутні» .

Засновник може встановити додаткові форми і порядок їх складання в складі звітності.

Склад бухгалтерської звітності за 1 квартал 2019 року

Склад бухгалтерської звітності за 2 квартал 2019 роки (півріччя)

Склад бухгалтерської звітності за 3 квартал 2019 року

Електронна звітність за Інструкцією № 33н

До сих пір установи формують бухгалтерську звітність для того, щоб особисто надати її одержувачам на паперових носіях. Якщо все ж бухгалтер і вивантажить звітність у вигляді електронного документа, то все одно їде звітувати особисто, з поданням такого документа на електронних носіях.

Електронний документ зовсім не обов'язково завантажувати на флешку або того гірше - на дискету.

Більшість засновників і, тим більше, фінансових органів цілком можуть отримати звітність по телекомунікаційних каналах зв'язку (далі - ТКС). Однак передача по таким каналам залежить не тільки від бажання (можливостей) установи. Багато що залежить і від одержувача. Адже саме засновник (фінансовий орган) визначає особливості подання необхідних їм документів.

Якщо встановлені вимоги передбачають електронний вид звітності, то саме засновник (фінансовий орган) повинен передбачити і обов'язкові вимоги до:

 • електронним форматам;
 • способам електронної передачі такої звітності.

Річна бухгалтерська звітність за Інструкцією № 33н за 2018 рік

Затверджений Наказом Мінфіну № 33н порядок при здачі річного звіту за 2018 рік за раніше застосовують два типи установ (бюджетні та автономні).

Якщо установа змінило свій тип з казенного на бюджетне протягом 2018 року, то за формами, затвердженими до Інструкції від 25.03.2011 № 33н воно буде звітувати не повністю за весь рік. Період звітності такої установи необхідно обчислювати з моменту державної реєстрації зміни типу. Як і в інших випадках, звітність повинна бути складена:

 • на 1 січня 2019 роки;
 • наростаючим підсумком з 1 січня 2018 роки;
 • в рублях з точністю до другого десяткового знака після коми.

Надають річну звітність установи двох зазначених типів:

 • своєму засновнику;
 • в фінансовий орган публічно-правового освіти, з бюджету якого установі надається субсидія (далі - фінансовий орган), якщо зазначений орган ухвалить таке рішення);
 • податкову інспекцію за місцезнаходженням установи (головної установи).

Від уявлення так званого обов'язкового примірника річної бухгалтерської (фінансової) звітності в органи статистики звільнені всі організації держсектора.

Бухгалтер установи повинен встановити на своєму календарі два, а не три терміни (якщо не брати до уваги ще публікацію звітності). Буває терміни значно не збігаються між собою, так як встановлені різними одержувачами звітності:

 • засновником (фінансовим органом);
 • податковим законодавством (не пізніше трьох місяців після закінчення звітного року).

До податкового органу за місцем знаходження установи річну бухгалтерську (фінансову) звітність подають пізніше, ніж засновнику (фінансового органу).

Так, по відношенню до бухгалтерської звітності за 2018 рік крайній термін подання до податкової інспекції - 1 апреля 2019 року. Засновник (фінансовий орган) повинні до цієї дати не тільки прийняти звітність від установи, але і включити її в консолідовану.

Склад річної бухгалтерської звітності

адміністративна відповідальність

Так як звітність в рамках виконання вимоги Інструкції № 33н - бухгалтерська, то відповідальність за порушення термінів її подання - адміністративна (ч. 1 ст. 15.6 КоАП). Сума адміністративного штрафу, що підлягає стягненню в цьому випадку, - від трьохсот до п'ятисот рублів.

Найчастіше штраф накладають на керівника установи, обгрунтовуючи такий підхід тим, що немає чіткого розмежування, що дозволяє визначити:

 • коло посадових обов'язків;
 • межі відповідальності кожної посадової особи.

Перевіряючі посилаються на ч. 1 ст. 7 Закону «Про бухгалтерський облік». Однак, якщо керівник установи звернеться до суду, то від адміністративної відповідальності його можуть звільнити. Наявність в штаті посади головного бухгалтера і підписи головного бухгалтера на посадової інструкції суди розглядають як доказ того, що керівник:

 • не допустив невиконання або неналежного виконання своїх службових обов'язків, так як поклав на головного бухгалтера обов'язок щодо подання у встановлений законодавством термін бухгалтерської звітності;
 • організував ведення бухгалтерського обліку.

При цьому судді лише вказують, що винен головний бухгалтер, а не керівник. Для залучення головного бухгалтера до відповідальності у суду немає ні протоколу, ні рішення про притягнення до адміністративної відповідальності. До того ж термін притягнення до адміністративної відповідальності до моменту суду вже закінчується.

податкова відповідальність

Днем вчинення правопорушення податківці визнають день, наступний за днем ​​закінчення терміну подачі документів (п. 1 ст. 126 НК РФ). Тобто і за неподання бухгалтерської (фінансової) звітності, і за запізнення діє одна і та ж санкція - 200 руб. за кожний не представлений в термін документ.

Загальний розмір штрафу залежить від типу установи. Відзначимо, що податкові органи штрафують по максимуму, розраховуючи штраф, виходячи з повного комплекту річної бухгалтерської звітності. Такий порядок є рекомендованим листом ФНС Росії від 21 листопада 2012 № АС-4-2 / ​​19575 @.

Зазвичай при розрахунку штрафу податкові органи підраховують кількість звітів не по Інструкції по бюджетному обліку № 33н, а на підставі Листа Мінфіну РФ від 28 березня 2013 р N 02-06-07 / 9937. Відносно бюджетних (автономних) установ в зазначеному листі згадуються п'ять форм звітності. Відповідно штраф за неподання звітності становить 1 тисячу рублів (5 звітів Х 200 руб.).

Зверніть увагу, що залучення установи до податкової відповідальності не звільняє її посадових осіб від адміністративної (п. 4 ст. 108 НК РФ).

Новости:
Мастер натяжные потолки
Статьи Опубликовано: 21.12.2016 Мастер потолков монтаж натяжных потолков в Челябинске, 3D потолки, резные натяжные потолки Apply Понгс (Pongs) – выпускает полотна, как матовой и сатиновой фактуры, так

Выбор хороших натяжных потолков
Качественные натяжные потолки придают помещению изысканный вид, подчеркивают особенности интерьера. В сочетании с подсветкой натяжные потолки могут создавать действительно оригинальные и изысканные интерьеры.

"Element" - натяжные потолки в Санкт-Петербурге
  Мы рады предложить вам действительно огромный выбор материалов и решений для декорирования потолка. У нас вы найдёте любые варианты натяжных потолков: от традиционных до самых неожиданных и ярких.

Какие выбрать светильники для натяжных потолков, основные правила
Светильники для натяжных потолков представлены множеством исполнений, отличных по конструкции, параметрам, способу крепления и типу источника света. Такое разнообразие моделей разных марок (в частности,

Вредны ли натяжные потолки
Натяжные потолки являются довольно популярной отделкой. И это объяснимо: данные потолки обладают целым рядом бесспорных достоинств: легкость и быстрота монтажа, гидростойкость, огнестойкость, гигиеничность,

Обои или натяжной потолок что сначала. [Priori]
Приступая к работе нужно учитывать, что обе бригады работают на результат, которым является качество и долговечность. Потому если до финишной отделки стенок установить натяжной потолок будет просто и профили

Почему провис натяжной потолок в доме и как это исправить?
Натяжной потолок – стильно, модно, практично! Это довольно крепкое и износостойкое полотно, способное, при соответственном к нему отношении, служить десятилетия. Но в жизни случается всякое: нередки

Багет для натяжных потолков - какой лучше, размеры и виды ПВХ и фиксирующего профиля, как клеить, цена и где купить в Москве и СПб
Несмотря на то, что натяжные потолки не так давно появились на российском рынке, они успели завоевать большую популярность среди населения. По большей части это связано с тем, что натяжной потолок вписывается

Багет для натяжных потолков
Люди, решившие сделать натяжной потолок впервые наверняка заинтересовывались вопросом: как держится пленчатое полотно на потолке без особо видимых креплений. Все дело в специальной рейке, получившей название

Как сделать 3d потолок своими руками – фото 3д потолков
Традиционное оформление потолков –  побелка  и штукатурка, все чаще уступает место новым оригинальным методам. И если для классических  и офисных стилей рекомендуется  довольно сдержанный дизайн потолочных