Зображення і побудова кутів

  1. Розподіл кутів на рівні частини
  2. Ухили і конусність
  3. Вправа 3
  4. Вправа 4
  5. Кутові (пропорційні) масштаби

1. За допомогою ПП. Повернувши головку на задане число градусів, можна побудувати будь-який кут.
2. За допомогою транспортира. Приклавши центр транспортира до заданої вершині А шуканого кута і зазначивши близько шкали транспортира нульову точку і точку, відповідну заданому числу градусів, з'єднуємо обидві ці точки до точки А.
3. За допомогою рейсшини і кутників. На кресленні-№110, а показані прийоми побудови кутів в 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 ° і 90 ° і додаткові до них до 180 °.
4. За допомогою циркуля і лінійки. Таким прийомом зручно будувати кути, показані на кресленні - №110, б.

Розподіл кутів на рівні частини

Розподіл довільного кута навпіл. Найбільш зручним прийомом розподілу довільного кута навпіл є поділ за допомогою циркуля і лінійки; послідовність побудови бісектриси кута показана на кресленні-№111.
Розподіл прямого кута на три рівні частини:
1. За допомогою ПП. На кресленні - №112, а показано, що вздовж кромки лінійки, поверненою на 30 °. проведено з вершини А промінь, а вздовж кромки лінійки, поверненою на кут 60 °, проведено з вершини А другий промінь; вийшли три кути по 30 °.
2. За допомогою транспортира. Приклавши центр транспортира до вершини А і розподіл 90 ° поєднавши з вертикальною стороною даного прямого кута, намічаємо точки проти поділів в 30 ° і 60 ° і з'єднуємо їх з вершиною А.
3. За допомогою рейсшини і кутника в 30 ° - 60 ° - 90 °.
На кресленні - №112, б показано проведення з вершини А променя, нахиленого на кут 60 °, і проведення променя, нахиленого на кут 30 °.
4. За допомогою циркуля і лінійки. Побудова зводиться до проведення двох зарубок D і Е і променів через них з вершини А; радіус R береться довільний. Порядок побудови показаний цифрами в гуртках.

Ухили і конусність

Ухили. Ухилом прямий по відношенню до будь-якої іншої прямої називається величина се нахилу до цієї прямої, виражена через тангенс кута між ними. Отже, ухилом прямий АС щодо прямої АВ називається відношення i = h ÷ l = tg α.
Ухили зазвичай висловлюють ставленням двох чисел, наприклад 1: 6.
Як видно з креслення - №113, а, ухил лінії виявляється ставленням величин двох катетів прямокутного трикутника ABC, один з яких, наприклад АВ, має напрямок лінії, по відношенню до якої заданий ухил; гипотенузой є відрізок АС прямий заданого ухилу. При позначенні ухилу перед розмірним числом пишуть слово «ухил» паралельно лінії, по відношенню до якої він заданий.

Натомість слова «ухил» допускається застосовувати знак <, вершина кута якого повинна бути спрямована в бік ухилу (креслення - №113, в).
Цей знак рекомендується застосовувати, коли напрямок ухилу неясно виражена.
Проведення через точку А прямої заданого ухилу h: l (по відношенню до горизонтальної лінії). На кресленні - №113, г показані прийоми допоміжних побудов для проведення прямої заданого ухилу через задану точку А: з даної точки А проводять горизонтальний промінь і на ньому від точки А відкладають довжину L (рівну числовим значенням дільника даного ухилу) - отримують точку К, через яку проводять вертикальну лінію і на ній від точки К відкладають довжину h (рівну числовим значенням діленого даного ухилу) - отримують точку В. Пряма, проведена через точки А і В, буде мати необхідний ухил. Побудова можна починати з проведення вертикального променя з точки А і відкладання на ньому величини h.
На кресленні - №113, д показаний приклад застосування ухилів на контурі прокатної сталі.

Вправа 3

Накреслити контур шаблону із застосуванням побудови ухилу (креслення-№113, е).
Конусность. Конусностью називається відношення діаметра D підстави конуса до його висоти h. Перед розмірним числом конусности слід писати знак>, вершина якого повинна бути спрямована в бік вершини конуса (креслення-№114, а).
Якщо на кресленні напрям конусности виявлено цілком ясно, допускається замість знака писати слово «конусність» (паралельно осі конуса).
Числове значення конусності усіченого конуса визначають за формулою (D - d) ÷ L (креслення-№114, б).
Визначення конусности за кресленням і проведення похилих ліній - утворюють конуса - згідно з цим числовим значенням конусності аналогічно визначенню ухилів і проведення прямих заданого ухилу.
На кресленні-№114, в показаний приклад застосування побудови конусности при зображенні деталі - пробки.

Вправа 4

Приклад 1. Накреслити зображення конічної втулки Із застосуванням побудов, зазначених конусної, згідно з кресленням-№114, м
Приклад 2. перекреслити один з варіантів за заданими розмірами з побудовою зазначеної конусности (креслення-№114, д).

Кутові (пропорційні) масштаби

Кутовими (пропорційними) масштабами називають графічно виражені числові масштаби, про які було сказано (на стор. Масштаби і компоновка креслень )
Кутові (пропорційні) масштаби застосовують для заміни обчислень лінійних розмірів в тому випадку, коли креслення треба виконати із застосуванням масштабу зменшення або збільшення. Наприклад, при виконанні креслення контуру пластини в масштабі 1: 2,5 треба кожну лінію предмета зобразити зменшеною в 2,5 рази. Обчислення зменшених розмірів кожної лінії забирає багато часу. Замість цього застосовують кутовий масштаб (креслення-№115, а), т. Е. Прямокутний трикутник (виконаний зазвичай на міліметрівці), вертикальний катет ВС якого відноситься до горизонтального АС як 1: 2,5.

Для зменшення ліній креслення (креслення-№115, б) відміряє розмічальним циркулем розмір сторони α і, відклавши його від вершини А на горизонтальній стороні кутового масштабу 1: 2,5 повертаємо циркуль навколо правої голки і беремо по вертикальному напрямку до гіпотенузи розмір α1, який буде дорівнює α ÷ 2,5
Цей розмір переносимо на проведену з заздалегідь наміченої точки К1 вертикальну лінію. З верхньої кінцевої точки проводимо вправо горизонтальний промінь; на ньому відкладаємо розмір сторони b, зменшений в 2,5 рази, т. е. b1 (отриманий аналогічно розміром α1; з кінцевої точки проводимо вниз вертикальну лінію і на ній відкладаємо розмір з1 і т. д. В результаті отримаємо креслення даної фігури, виконаний в масштабі 1: 2,5.
Щоб не креслити щоразу необхідний кутовий масштаб, рекомендується виконати на міліметрівці загальний кутовий масштаб для зменшень 1: 2; 1: 2,5; 1: 4; 1: 5; 1: 10, такий же, який показаний на кресленні-№115, ст.

Креслення використовувані в цьому розділі: >>> Креслення №110 №111 №112 >>> креслення №113 >>> Продовження креслення №114 >>> креслення №115 >>> Дивись далі Окружність дуга і багатокутник .....Новости:
Мастер натяжные потолки
Статьи Опубликовано: 21.12.2016 Мастер потолков монтаж натяжных потолков в Челябинске, 3D потолки, резные натяжные потолки Apply Понгс (Pongs) – выпускает полотна, как матовой и сатиновой фактуры, так

Выбор хороших натяжных потолков
Качественные натяжные потолки придают помещению изысканный вид, подчеркивают особенности интерьера. В сочетании с подсветкой натяжные потолки могут создавать действительно оригинальные и изысканные интерьеры.

"Element" - натяжные потолки в Санкт-Петербурге
  Мы рады предложить вам действительно огромный выбор материалов и решений для декорирования потолка. У нас вы найдёте любые варианты натяжных потолков: от традиционных до самых неожиданных и ярких.

Какие выбрать светильники для натяжных потолков, основные правила
Светильники для натяжных потолков представлены множеством исполнений, отличных по конструкции, параметрам, способу крепления и типу источника света. Такое разнообразие моделей разных марок (в частности,

Вредны ли натяжные потолки
Натяжные потолки являются довольно популярной отделкой. И это объяснимо: данные потолки обладают целым рядом бесспорных достоинств: легкость и быстрота монтажа, гидростойкость, огнестойкость, гигиеничность,

Обои или натяжной потолок что сначала. [Priori]
Приступая к работе нужно учитывать, что обе бригады работают на результат, которым является качество и долговечность. Потому если до финишной отделки стенок установить натяжной потолок будет просто и профили

Почему провис натяжной потолок в доме и как это исправить?
Натяжной потолок – стильно, модно, практично! Это довольно крепкое и износостойкое полотно, способное, при соответственном к нему отношении, служить десятилетия. Но в жизни случается всякое: нередки

Багет для натяжных потолков - какой лучше, размеры и виды ПВХ и фиксирующего профиля, как клеить, цена и где купить в Москве и СПб
Несмотря на то, что натяжные потолки не так давно появились на российском рынке, они успели завоевать большую популярность среди населения. По большей части это связано с тем, что натяжной потолок вписывается

Багет для натяжных потолков
Люди, решившие сделать натяжной потолок впервые наверняка заинтересовывались вопросом: как держится пленчатое полотно на потолке без особо видимых креплений. Все дело в специальной рейке, получившей название

Как сделать 3d потолок своими руками – фото 3д потолков
Традиционное оформление потолков –  побелка  и штукатурка, все чаще уступает место новым оригинальным методам. И если для классических  и офисных стилей рекомендуется  довольно сдержанный дизайн потолочных